Montažne gradnje hiš so zelo priljubljene, predvsem zaradi prednosti, ki jih ponujajo. Čeprav se les že stoletja uporablja v gradnji, je ravno v času naraščajoče ekološke zavesti pomembna gradnja lesenih montažnih hiš. Montažna gradnja prepričljivo zagotavlja večjo energetsko učinkovitost.

Montažne gradnje se ločijo vsaj na tri sklope:

 • gradnja iz fabriciranih elemetov(tovarniška izdelava sten hiše) ter sestava hiše na terenu
 • gradnja iz polfabriciranih elementov (stene hiše niso v celoti tovarniško izvedene) ter sestava na terenu
 • skeletna gradnja iz lesa – gradnja montažne hiše se izvede v celoti na gradbišču.

Prednosti so;

 1. Močnejša konstrukcija (večji preseki lesa, lesne zveze, prečne in križne povezave, protipotresno okovje) zagotavlja večjo potresno in požarno varnost. Odpornost proti močnejšim sunkom vetra je tudi boljša.
 2. Če je parcela težje dostopna, je skeletni način gradnje še posebno primeren, saj lahko na gradbišče pripeljemo manjše gradbene elemente.
 3. Takšen način gradnje se prilagodi glede na izvedeno stanje; stene, talne plošče, stopnice se izvedejo na licu mesta – zato ni potrebnega nobenega podlaganja sten z redukcijskimi elementi in ekspanzivnimi masami, ki dolgotrajno slabšajo kvaliteto objekta.
 4. Naročnik lahko spremlja sestavo sten, ter se na ta način na lastne oči prepriča o kvaliteti izvedbe svoje hiše.
 5. Omogoča prilagajanje in dodajanje, po in tudi med samo gradnjo, tore po dogovoru z izvajalcem se lahko prilagodi ali dogradi izvedba z manjšimi spremembami po želji naročnika. Predelave take hiše so popolnoma enostavne, še celo enostavnejše kot pri vseh ostalih načinih gradnje..
 6. V primeru slabšega vremena, ni mogoče poslabšanje sten(vdora vlage v steno) v času montaže.
 7. Montaža skeletne gradnje je časovno skoraj enaka, kot pri izvedbi montažne prefabricirane hiše.
 8. Pri skeletni gradnji je možnost skritih napak pri izvedbi bistveno manjša, kot pri montažni fabricirani gradnji.  Mnogo skritih napak nastane pri fabricirani montažni gradnji že med transportom montažnih končanih in tovarniško pripravljenih sten,
 9. Skeletna lesena gradnja je popolnoma ročno delana izključno po željah in načrtih naročnika, vsaka posamezna izvedena hiša je unikatna, ni serijske proizvodnje
 10. Skeletna gradnja omogoča dozidavo in nadzidavo obstoječim že zgrajenim stavbam (klasično ali montažno grajenih),v kolikor njihove statične značilnosti to dopuščajo

Lesene montažne hiše

Za lesene montažne hiše je glavna značilnost udobna življenjska klima in visoka toplotna izolacija. Toda to še zdaleč ni vse glede na ostale prednosti, ki jih ponuja gradnja z naravnim materialom. Preberite si, zakaj je lesena hiša prava izbira za vas.

Lesene montažne hiše so zelo priljubljene, predvsem zaradi prednosti, ki jih ponujajo. Čeprav se les že stoletja uporablja v gradnji, je ravno v času naraščajoče ekološke zavesti pomembna gradnja lesene hiše saj prepričljivo zagotavlja večjo energetsko učinkovitost.